Техническая леска

JAXON Żyłka gospodarcza
Grube żyłki do stosowania w celach technicznych.