Podkłady pod sznur

LOOP CONNECTORS
Łączniki sznura muchowego z żył ką , w ofercie dwa kolory.
Jaxon Backing Line
Podkład pod sznur muchowy.