Przypony koniczne

LOOP CONNECTORS
Łączniki sznura muchowego z żył ką , w ofercie dwa kolory.