ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ЛОВЛИ:

Поводки конические

Jaxon Loop Connectors
Łączniki sznura muchowego z żyłką. W ofercie dwa kolory.