Przypony koniczne

Knotless Tapered Leaders
Bezwęzłowe przypony koniczne.
Loop Connectors
Łączniki sznura muchowego z żyłką , w ofercie dwa kolory.